Celebrare duhovnicească a unui sfert de veac de slujire arhipăstorească a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

Celebrare duhovnicească a unui sfert de veac de slujire arhipăstorească a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

În dimineața acestei zile, Arhierii Bisericii Ortodoxe din Moldova, stareții și starețele de mănăstiri și protopopii din Eparhia de Centru, precum și mulțime de credincioși, s-au reunit la Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău, pentru a prăznui prin rugăciune cei douăzeci şi cinci de ani de arhipăstorie ai Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost marcată de rugăciuni de bucurie şi recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu, pentru ocrotirea cerească a binecredinciosului nostru popor în frunte cu Întâistătătorul său.

Acest lucru a fost evidenţiat pe bună dreptate şi de către Înaltpreasfinţitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, care vorbind din numele Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, a dat o aleasă apreciere meritelor Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, exprimate prin grija şi munca asiduă pentru renaşterea spiritualităţii Ortodoxe şi pentru promovarea şi apărarea valorilor duhovniceşti în lumea secularizată de astăzi. În continuarea alocuţiunii sale, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop a subliniat faptul că exemplul ÎPS Mitropolit Vladimir este şi va fi urmat cu dragoste şi încredere de plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova, spre lauda lui Hristos şi spre mântuirea dreptcredinciosului popor.

La rândul său, Preasfinţitul Anatolie, aducând omagiile sale Chiriarhului a dat citire Brevetului semnat de către membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin care Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir este distins cu Ordinul Mitropoliei, în semn de apreciere deosebită a meritelor deosebite şi a muncii îndelungate şi fructuoase depusă de către Vlădica Vladimir în cei 25 de ani de arhipăstorie în cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove. Astfel, prin acest act solemn, ÎPS Mitropolit Vladimir a devenit primul deţinător al celei mai înalte distincţii a BOM.

Cu alese cuvinte de felicitare adresate Mitropolitului, din partea clericilor Catedralei Centrale din Chişinău, a venit şi Prot. Mitr. Vadim Cheibaş, Secretar Mitropolitan, care i-a adresat Înaltpreasfinţiei Sale recunoştinţa şi dragostea fiască a slujitorilor, precum şi reafirmarea supuşeniei şi a respectului pe care o poartă clericii Întâistătătorului.

Vădit emoţionat, Vlădica Vladimir le-a mulţumit tuturor pentru frumoasele urări, declarând că şi mai departe, cu voia Domnului, îşi va îndeplini chemarea de Mitropolit pentru turma încredinţată spre păstorire. Întâistătătorul a avut alese cuvinte de recunoştinţă pentru preşedinţii şi oamenii politici prezenţi la serviciul divin, care de-a lungul timpului au sprijinit Biserica Ortodoxă din Moldova, continuând să contribuie şi acum la promovarea şi întărirea tezaurului duhovnicesc în societatea noastră.

Menţionăm faptul că tot astăzi, cu ocazia emblematicului jubileu, Domnul Preşedinte Nicolae Timofti i-a conferit Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir titlul de Om Emerit, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în opera de renaștere morală și spirituală a societății, pentru contribuție substanțială la promovarea valorilor creștin-ortodoxe și la restaurarea lăcașelor de cult.

Share