Viețile sfinților

Pomenirea Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Măria Magdalena

Măria Magdalena a fost una dintre Mironosiţele Femei, şi întocmai cu Apostolii. Ea s-a născut în cetatea Magdala ce se află pe malul Lacului Ghenizaret, şi era din tribul lui Isahar. Ea a fost chinuită de şapte duhuri necurate, de care a curăţat-o Domnul, făcînd-o deplin sănătoasă. Ea a fost următoarea credincioasă a Lui şi I-a slujit Lui de-a lungul propovăduirii Lui pămînteşti. Ea a stat la piciorul Crucii pe Golgotha, şi a plîns cu amar, fiind alături de Maica [...]

De ce mănăstirile erau numite de voievozii-ctitori „sfânta noastră rugă”?

În Moldova medievală există o adevărată tradiție a ctitoririi de biserici, cel mai de seamă ctitor din toate vremurile este Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, căruia evlavia față de biserica lui Dumnezeu i-a adus ca formă de recunoștință canonizarea. În ctitoriile sale, mulți oameni, monahi și mireni, și-au lucrat mântuirea de-a lungul secolelor. Voievozii obişnuiau să numească în hrisoave mănăstirile pe care ctitoreau, le ocroteau şi cărora le făceau danii – „sfânta noastră rugă”. Această denumire revelează profunda [...]

Pomenirea Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților și mai marilor Apostoli Petru și Pavel

Luna iunie în 29 de zile (12 Iulie pe stil nou): pomenirea Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților și mai marilor Apostoli Petru și Pavel (+67). Pentru acești doi Apostoli, pricină de laudă nu va afla nimeni mai mare alta, decât lauda, pe care le-a dat-o, Domnul Însuși, fiecăruia. Că pe, pe Petru l-a fericit, pentru mărturisirea Lui, numindu-l “Piatră” și pe adevărat mărturisirii lui a zidit Biserica Sa; iar, pe Pavel l-a numit “Vas ales”, care avea să poarte [...]

Pomenirea Sfinţilor, întocmai cu Apostolii, marilor împăraţi Constantin şi Elena

21 mai. Pomenirea Sfinţilor, Măriţilor, de Dumnezeu încoronaţilor şi întocmai cu Apostolii, marilor împăraţi Constantin şi maica sa Elena. Părinţii Sfântului Constantin cel Mare au fost împăratul Constanţius Chlorus şi împărăteasa Elena. Constanţius Chlorus a mai avut şi alţi copii de la alte soţii, dar dar de la Elena l-a avut doar pe Constantin. După încoronarea sa, Constantin a dat trei mari bătălii: cea dintâi împotriva lui Maxenţiu, tiranul roman; a doua împotriva sciţilor de la Dunăre; iar a treia [...]

Viața Sfântului Lavrentie de Cernigov

Sfântul Lavrentie din Cernigov – după numele său de botez, Luca Evseevici Proscura – s-a născut în anul 1868, în localitatea rusească Karilsk, din regiunea Cernigov. Părinţii săi, Evsevii şi Hristina, au fost oameni simpli, dar muncitori şi credincioşi. Din cei şapte copii ai familiei, cinci erau băieţi, Luca fiind cel mai mic dintre aceştia. Muncind încă de mic, împreună cu toţi membrii familiei sale, tânărul Luca a avut o viaţă destul de grea; copil fiind, din pricina unei căzături [...]

Pomenirea Sfântului, slăvitului mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Astăzi, 23 aprilie (stil vechi), se prăznuiește pomenirea Sfântului, slăvitului mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. (†303) Minunatul acesta, vestitul și marele Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, s-a născut în Capadochia, fiu al unor părinți creștini și învățat, din tinerețe, în dreapta credință. Rămas fără de tată din copilărie, Sfântul s-a mutat, cu maica sa, din Capadochia în Palestina, fiind cu neamul de acolo și având acolo multe averi și moșteniri. (mai mult…)

Pomenirea Sfântului Cuvios Irinarh Zăvorâtul din Rostov

Acesta se născu în familie de plugari din părţile Rostovului primind la botez numele sfântului prooroc Ilie. Încă din fragedă copilărie înclina către o viaţă evlavioasă, spunând părinţilor şi preotului satului că el are să fie călugăr. După moartea tatălui său, se ocupă împreună cu mama şi cu un frate al său de negoţ până la vârsta de 30 de ani când părăsi lumea şi merse la Mănătirea Sfinţii Boris şi Gleb, de pe Ustia, unde primi îngerescul chip cu [...]