Rugăciune

Rugăciunea lui IISUS

„Căci din inimă ies gânduri rele” — (Mt.15, 19).Aceste cuvinte au fost rostite de dulcele Iisus, Domnul nostru, Puitorul de nevoinţă, Conducătorul şi Întemeietorul lucrării unei pocăinţe adevărate. În urma căderii, după ce omul a îndrăgit propria-şi voinţă, imperfectă şi rea, mai mult decât atotperfecta voie a lui Dumnezeu, răul a pătruns în inima lui. Samavolnicia sau împlinirea voii personale, a îndepărtat sufletul de la Dumnezeu şi omul a rămas doar cu slăbitele sale puteri. Era necesar să se [...]

Despre rugăciunea în Biserică

Așezămîntul rugăciunilor obștești în Sfintele lui Dumnezeu Biserici este o mare milă dumnezeiască pentru om. Aceste rugăciuni sunt rînduite de Apostoli, de sfinții lor ucenici și de Sfinții Parinți din primele veacuri ale creștinismului, potrivit unei descoperiri de sus. La aceste rugăciuni, fiecare creștin poate lua parte, chiar și cel neștiutor de carte își însușește cunoștințele, vorbirile frumoase, poeziile duhovnicești, ale sfinților cuvîntători și ale cărturarilor creștinismului. În timpul rugăciunilor citite, cel ce dorește poate învăța foarte ușor rugăciunea minții, [...]

Sfîntul Teofan Zăvorîtul (Episcop Rus)

  PRAVILA DE RUGĂCIUNE(Cuvînt înainte)    În ceasurile în care lumea oarbă petrece în veselii zgomotoase și nebunești, robii lui Hristos plîng în liniștea chiliilor, revărsîndu-și rugăciu­nile pline de osîrdie înaintea Domnului. Fiii lumii după ce își petrec noaptea într-o nebunească priveghere, întîmpină ziua următoare cu duhul întunecat și scîrbit, iar robii lui Dumnezeu întîmpină acea zi cu veselie și cu duh îmbărbătat, stăpîniți de conștiință și de sim­țirea unei neobișnuite capacități pentru cugeta­rea de Dumnezeu și pentru a reîmprospăta lucru­rile bune, întrucît [...]

Acatistul Sf. Mare Mucenic Pantelimon

După obişnuitul început se zic CONDACELE ŞI ICOASELE CONDACUL 1: Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credinţă s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre şi cerem să ne asculte durerile şi cu puterea ce-i este dată de ia Dumnezeu ca un doctor fără de arginţi, să ne cerceteze degrab şi să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbăviţi cu platoşa bunătăţii sale, în [...]

Aici nu conteneşte rugăciunea

La Mănăstirea Ţigăneşti se pare că niciodată n-a contenit rugăciunea, nu s-au stins candelele, nu a secat şirul de creştini, sosiţi pentru întărire duhovnicească, pentru a se închina icoanei şi părticelelor de moaşte ale Sf. Panteleimon. La Mănăstirea Ţigăneşti timpul se pare că s-a oprit pe loc. Ca acum aproape 300 de ani, peisajul predispune spre interiorizare şi înălţare spre cer, spre Dumnezeu. Ca pe timpuri sclipeşte apa iazului, alimentat de izvorul agheasmatarului, iar peştişorii strălucesc în razele luminii line [...]