Rugăciune

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ CURATĂ

     Mai sus, s-a menţionat că după o deplină lăsare în voia lui Dumnezeu, prima fază a adevăratei rugăciuni duhovniceşti este numită a minţii din inimă de sine mişcătoare. Despre ea s-a vorbit deja. Chiar dacă mai puţin, dar destul de suficient. După aceasta vine o fază mai desăvârşită, a rugăciunii curate sau neîmprăştiate. Această rugăciune a minţii din inimă se săvârşeşte cu mintea şi cu inima care s-au curăţit în întregime de întuneric şi de patimi. Inima, [...]

Lupta în rugăciune

   Frate! Dacă tu n-ai simțit unirea minții, sufletului și trupului, atunci ocupă-te de rugăciune cu multă luare aminte, unind-o pe cea făcută cu gîndul cu cea făcută cu mintea. Petrece în poruncile Evangheliei luptîndu-te cu răbdare și cu îndelungă răbdare împotriva patimilor, nu te lăsa cuprins de trîndăvie și de deznădejde atunci cînd ești biruit de gînduri și simțăminte păcătoase. De vei cădea, scoală-te; căzînd din nou, iarăși te ridică, pînă cînd te vei învăța să mergi fără [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ DE SINE MIŞCĂTOARE

După toate cele trăite pe calea pocăinţei, după lungi zile de mare tânguire şi mare tristeţe, omul ajunge într-un total devotament faţă de voia lui Dumnezeu. Acum mintea împreună cu rugăciunea este coborâtă de către Dumnezeu în inimă, pentru lucrarea rugăciunii minţii din inimă de sine mişcătoare. Din această clipă omul se apropie de adevărata cunoaştere şi împlinire totală a voii lui Dumnezeu, intră în viaţa duhovnicească cea adevărată, iar mintea lui capătă o întreagă înţelepciune, pătrunzând astfel, deşi [...]

Rugăciunea și lupta cu patimile

Îngrădindu-ne viețuirea noastră de dinafară cu înfrînarea de la mîncărurile și băuturile ce se întrebuințează într-o măsură prisoselnică și cu îndulcire, îngreunîndu-ne viețuirea noastră cu însingurarea ce atîrnă de ea, adică cu petrecerea fără ieșire din mănăstire și abaterea de la cunoștințele prietenești din afară și dinlăuntrul mănăstirii, ne vom îndrepta luarea aminte spre patimile sufletești. Ne vom îndrepta luarea aminte întai de toate dupa porunca Domnului, asupra mîniei (Matei 5, 22), care își are temeiul în mîndrie (Marcu [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ LUCRĂTOARE

Iată că omul urcă pe următoarea treaptă şi dobândeşte rugăciunea minţii din inimă lucrătoare. Ea este numită a minţii din inimă deoarece în cadrul ei, împreună cu mintea se roagă şi inima, adică întreg omul lăuntric. Iar lucrătoare este numită pentru că în  cazul ei voinţa omului continuă să lucreze în el, manifestându-se prin îndemnuri şi  fapte. Omul încă nu a intrat în întreaga împlinire a voii lui Dumnezeu; el o împlineşte doar parţial, iar în rest îşi îndeplineşte [...]

RUGĂCIUNEA LUCRATOARE A MINŢII

    Rugăciunea lui Iisus lucrătoare a minţii, se numeşte a minţii deoarece este spusă în  gând, iar lucrătoare pentru că până la momentul predării totale în voia lui Dumnezeu, se săvârşeşte de către om intenţionat, şi nu mişcată de la sine.   Deprinzând, precum s-a menţionat mai sus, rugăciunea vorbită, mintea începe, după spusele Sfinţilor Părinţi într-un mod mai stăruitor şi mai fierbinte să asculte cuvintele rostite, şi ascultând începe treptat cu o deosebită plăcere să se afunde în rugăciune. În sfârşit, [...]

Rugăciunea făcută cu gura

    Prea cuviosul Nil Sorschi spune că cel ce se roagă în auz și cu gura, fără luare aminte, se roagă văzduhului, iar nu lui Dumnezeu. E ciudată dorința ta frate! Tu vrei să te audă Dumnezeu cînd tu însuți nu te auzi?" spune Sfîntul Dimitrie al Rostovului împrumutînd cuvintele de la Sfîntul Mucenic Ciprian al Cartaginei. Iar acest lucru se întîmplă, întocmai, cu cel ce se roagă cu gura și cu vocea fără luare aminte; ei pînă într-atîta nu se [...]

RUGĂCIUNEA VORBITĂ

    Începutul lucrării rugăciunii lui Iisus, la fel ca şi orice altă rugăciune, este cuvântul. „Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul” aşa strigă omul către Dumnezeu de câte ori îşi face pravila de dimineaţă şi de seară, oriunde s-ar afla, indiferent de poziţie sau loc, procedând întocmai cum îl va sfătui părintele duhovnic. Dar dacă acesta lipseşte, atunci trebuie să te străduieşti ca oricând  şi oriunde să petreci în rugăciune. La pravila citită din cartea de rugăciuni, [...]