Predici

În Duminica a patra după Paști, facem pomenirea slăbănogului

Ridică, Doamne, cu dumnezeiescul Tău ajutor, sufletul meu cel slăbănogit prin păcate de tot felul și prin fapte netrebnice, precum odinoară ai ridicat pe slăbănogul; ca mântuit fiind să strig Ție: Slavă puterii Tale, Hristoase, Îndurate! (Condacul) În aceasta zi, Duminica a patra după Paști, facem pomenirea slăbănogului și prăznuim, ca atare, minunea vindecării lui, făcută de Domnul. (mai mult…)

Duminica Tomii – Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut (Ioan 20,29)

Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut (Ioan 20,29). Cuvintele acestea lea spus Domnul ucenicului, care a spus că n-ar să creadă învierii Domnului până ce singur n-ar să adeverească în așa de minunat și așa de important pentru toată omenirea eveniment. Dacă nu voi vedea în mâinele Lui semnul cuielor, răspundea Toma, adus fiind în nedumerire cu așa de bucuroasă veste, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea [...]

Cuvânt de învăţătură în Vinerea Mare

Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât cu Crucea Domnului nostru Iisus Hristos (Gal. 6,14) Data trecută am auzit, iubiţilor, cu ce laude vorbeau despre Cruce sfinţii oameni ai lui Dumnezeu. Acum, împreună cu Apostolul, vreau şi eu, multpăcătosul, să mă laud cu puterea de viaţă Făcătoarei Cruci, fiindcă nu se poate ca preotul, care săvârşeşte toate slujbele şi toate Tainele cu puterea şi cu părtăşia Crucii, să nu cunoască cu proprie experienţă puterea ei cea mântuitoare, că [...]

Duminica a VI din Postul Mare – Întrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos

Astăzi în Duminica a VI din Post se sărbătorește Întrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. Eri a fost Sâmbăta lui Lazăr. S-a sfârșit Postul cel Mare de 40 de zile și a rămas săptămâna patimilor. În aceasta săptămână a patimilor se ține mai strict post, creștinii se adâncesc cu sufletul în taina răscumpărării oamenilor de Dumnezeu. Cu Hristos ne răstignim cu Dânsul și înviem –ne învață Biserica. (mai mult…)

Duminica a III-a din Postul Mare: a Sfintei Cruci

  Iisus le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? (mai mult…)

Duminica Ortodoxiei. Ce este Ortodoxia?

Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel. (Ioan 1, 47-49) Dragi frați și surori, Sfânta Biserica ne-a propus astăzi această povestire evanghelică, pentru a ne însufleți și a ne [...]

Duminica Înfricoșatei Judecăți și Întâmpinarea Domnului la Mănăstirea Țigănești

15.02.2015 Astăzi este duminica din apropierea Postului Mare care se numește Duminica Înfricoșatei Judecăți. Totodată în aceasta lună în ziua a doua (pe stil vechi) se prăznuiește Întâmpinarea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos când L-a primit dreptul Simeon în brațele sale. (mai mult…)