Predici

Predică la Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Despre deosebirea crucilor în viaţa celor ce se mîntuiesc)

Cuvîntul Crucii, pentru cei pieritori, nebunie este. Iar nouă celor ce ne mîntuim, puterea lui Dumnezeu este (I Corinteni 1, 18) Iubiţi credincioşi, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos zice în Sfînta Evanghelie: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24). Astăzi vom vorbi despre deosebirea crucilor prin care ne putem mîntui pe pămînt. Vă amintim că noi creştinii cinstim îndoit Crucea lui Hristos: crucea materială, văzută, pe care o [...]

Sf. Nicolae Velimirovici: Îndrumar pentru a patra săptămână a Postului Mare

“Din inimă ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt care spurcă pre om”. (Mat. 15:19) 1. Aceste cuvinte le-a spus Domnul tău, fiule. Acestea Le-a spus Evreilor necreştinaţi a căror inimă, din pricina păcatului strămoşesc şi păcatului lor, se preschimbase în izvor nu al vieţii, ci al morţii şi a toată putreziciunea. 2. Inima este un izvor, iar gura este un râu. Iar că aşa stau lucrurile dă mărturie Atoateştiitorul, Care în trup a umblat pe pămant, [...]

Gânduri pentru a treia săptămână a Postului Mare

„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” (Pilde 23:17) 1. Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru început şi  buruiana cea străveche au izvorât din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare preţuieşti cum se cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s’a dat prin botez? 2. Dintr’o cocină murdară, botezul a făcut din tine Biserică. Aşadar, ce [...]

Sf. Nicolae Velimirovici – Gânduri pentru a doua săptămână a Postului Mare

„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” (Pilde 4:23) 1. Gospodarul îşi păzeşte de păsări ţarina însămânţată, şi de omizi livada şi îşi păzeşte de fiare stâna, dar nimic altceva nu îşi păzeşte gospodarul precum casa de tâlhari, de foc, de ape, de fulgere, şi de toată necurăţia. Ce e casa pentru gospodărie, este inima pentru om. Pentru acesta s’a zis: „Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima.” 2. Din [...]

Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El, strigând şi zicând: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David…

[Matei 9, 27-35]. Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El, strigând şi zicând: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. Orbii, ca lui Dumnezeu îi ziceau „miluieşte-ne", iar ca unui om îi ziceau „Fiule al lui David". Că vestită era aceasta la iudei, anume că Mesia din sămânţa lui David va să vie. (mai mult…)

În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt…

În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în ființă, în chip de limbi de foc, peste Sfinții Apostoli, în foișorul unde stăteau ei și s-a așezat peste fiecare dintr-înșii. Pentru cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieștii Părinți, care pe toate bine le-au tocmit, cu prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare deosebită. Mântuitorul făgăduise înainte de patima Sa venirea Sfântului Duh, zicând: “De folos este ca Eu să Mă duc; că de nu Mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni”. Și iarăși: [...]

Duminica Orbului din naștere

Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.  Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt. Acestea [...]

Dumninica a cincea după Paști (a Samarinencei)

În aceasta zi, Dumninica a cincea după Paști, prăznuim sărbătoarea Samarinencei. Deoarece în această zi Iisus S-a mărturisit în chip lămurit pe Sine, Mesia, adică Hristos, sau uns, căci (Mesia pe evreiește însemnează uns), de aceea cred că s-a așezat acest praznic în săptămâna de la jumătatea Cincizecimii, și pentru că El a făcut minunea de la scăldătoarea oilor, în Duminica dinaintea acesteia. (mai mult…)