Author - Manastirea

A apărut broșura cu istoria mănăstirii Țigănești

În prima săptămînă a Postului Mare, cu ajutorul lui Dumnezeu și stăruințele ctitorului Antonie Brașoveanu, s-a finisat editarea broșurii cu titlul „Mănăstirea Țigănești”. Această broșură, expune istoria Mănăstrii Ţigăneşti, de la prima atestare documentară şi pînă în prezent. Textul original este preluat şi adaptat după volumul de cercetări enciclopedice “Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova”, o nouă ediţie enciclopedică elaborată şi editată de Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în anul 2013. Autorul textului este Liliana [...]

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

              Astăzi, în ziua de miercuri, din prima săptămînă a Postului Mare, după trei zile de nevoință în post și rugăciune, în care s-a citit și Canonul de  pocăință  a Sfîntului Andrei Criteanul, vestit prin umilința stihurilor sale,  la care au fost prezenți atît obștea monahală cît și mulți enoriași, ctitori și credincioși, Egumenul mănăstirii  Arhimandritul Irinarh, a oficiat slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfințite.              În [...]

Foloasele rugăciunii lui Iisus

               Folosul ce se trage din învățătura tainică ce vine din rugăciunea lui Iisus sau din aducerea aminte de Dumnezeu, - ce se face mai ales prin rugăciunea lui Iisus, - este nenumarat.  Este mai presus de cuvinte, mai presus de locul unde ar putea ajunge puterile omenești. Și de aceea, cei care l-au simțit nu sunt în stare sa-l lămurească pe deplin.               Rugăciunea neîncetată, ca o porunca [...]

Despre înfrânare

   Consultând tipicul Sfântului Vasile cel Mare, aflăm următoarele: ,,Celor ce vor să trăiască cu multă cuviinţă, le este necesară legea înfrânării. Aceasta o spunem pentru că Apostolii numărau înfrânarea printre roadele Duhului” (Galat. 5, 23), şi pentru că omorârea trupului se atinge mai uşor prin înfrânare...      Şi prima neascultare a făcut-o  omul tot din pricina neînfrânării. Toţi Sfinţii mărturisesc despre importanţa înfrânării. Viaţa în trup a Domnului, precum şi toate Vieţile Sfinţilor, ne îndeamnă spre înfrânare. [...]

Festivalul “Colindăm, colindăm iarna”, ediția a 7.

           În a doua zi de Crăciun pe stil vechi, Mănăstirea Ţigăneşti în colaborare cu Secţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport, sub egida Consiliului raional Strășeni, primăria Țigănești, la mănăstire a avut loc cea de-a șaptea ediție a festivalului “Colindăm, colindăm iarna”.           Mănăstirea Țigănești a fost vizitată de zeci de colindători din Saca, Vorniceni, Roșcani și alte localități ale raionului care au vestit Nașterea Domnului.           Egumenul mănăstirii [...]