Author - Manastirea

Postul negru din sfânta și Marea Vineri

În Sfânta și Marea Vineri, numită în popor și Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă, mulți credincioși țin post negru. Conform tradiției, cei fără slăbiciuni trupești nu consumă niciun fel de mâncare și nu beau apă până după Denia Prohodului. Așa cum a prezis Mântuitorul când au fost întrebați ucenicii Lui de ce ei nu postesc precum ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, El a spus că va veni o vreme când Mirele se va lua de la ei și atunci vor posti [...]

Predica la Duminica Floriilor( Intrarea în Ierusalim )

Despre împlinirea proorociilor pentru Hristos şi despre orbirea spirituală Şi Iisus, găsind un asin tînăr, a şezut pe el, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezînd pe mînzul asinei (Ioan 12, 14-15) Iubiţi credincioşi, Dacă citim în Sfînta şi dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament aflăm că toate proorociile care au fost spuse despre Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, Care la plinirea vremii a venit la neamul omenesc, s-au împlinit cu mare uimire la vremea lor. Aşa vedem [...]

Mănăstirea „Ţigăneşti”, a fost vizitată de Excelența Sa, Președintele Republicii Moldova, d-nul Igor DODON

Astazi, Duminică 2 aprilie 2017, Mănăstirea „Ţigăneşti”, a fost vizitată de Excelența Sa, Președintele Republicii Moldova, d-nul Igor DODON. Excelența Sa a asistat la serviciul divin  oficiat de către un sobor de preoți în frunte cu  egumenul mănăstrii arhimandritul Irinarh. După serviciul divin Excelența Sa, a fost informat de către arhimandritul Irinarh,  despre, realizările și problemele  cu care, se confruntă actualmente sfîntul locaș. Concomitent, obștea mănăstirii a solicitat  Excelenței Sale, susţinerea şi suportul în acţiunile de finalizare a lucrărilor de reconstrucţie  a [...]

Mesaj de felicitare, adresat Egumenului mănăstirii „Țigănești”, Arhimandritului Irinarh, cu ocazia aniversării a 44 de ani din ziua nașterii

Prin milostivirea lui Dumnezeu, astăzi, ați ajuns la un popas aniversar, prilej cu care, venim să Vă adresăm cele mai sincere și călduroase felicitări și urări de bine, nădăjduind că și de acum înainte, Bunul Dumnezeu Vă va întări cu mulți ani sănătoși să povățuiți cu înțelepciune și blîndețe, atît obște monahală cît și turma lui Hristos, enoriași ai sintei mănăstiri. Această zi este importantă pentru întreaga Biserică Ortodoxă  din Moldova, pentru că sunteți o personalitate care, cu Mila lui [...]

Cum se descoperă robia lăuntrică(Sfîntul Teofan Zăvorîtul din „PRAVILA DE RUGĂCIUNE”)

  Urmatoarele nevoințe duhovnicești descoperă unui nevoitor robia lăuntrică, care servește drept pricină ce deșteaptă războiul în gînduri și simțiri: Adevărata ascultare. În timpul ei, nevoitorul nou începător, tăindu-și pentru Dumnezeu voia sa și întelegerile sale pentru ca să împlinească voia și întelegerea unui nevoitor sporit, care a dobîndit o neabătută ascultare față de Dumnezeu, va trezi negreșit spre o lucrare potrivnică pe trufașul înger căzut și prin aceasta va descoperi prezența lui în sine. Dacă nevoitorul nu se va [...]

Studiile şi rostul în viaţă.(Cuviosul Paisie Aghioritul „VIAŢA DE FAMILIE”)

   Părinte, mulţi tineri şovăiesc să-şi continue studiile lor, pentru că nu s-au hotărât încă ce fel de viaţă să urmeze. Îi preocupă mereu subiectul acesta şi de aceea nu se pot concentra la învăţat. Atunci când un oarecare tânăr are astfel de probleme,  eu îi spun:   "Ai  aflat că astăzi există nişte frigidere mari? Bagă, aşadar, acest subiect într-un astfel de frigider până ce îţi vei termina studiile. Nu-ţi spun să arunci cele care te preocupă, ci să le păstrezi [...]

Despre intenţie (Arhiepiscopul Antonie de Golânsk şi Mihailovsc)

,,Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător... şi destoinic să judece simţirile şi cugetările inimii” (Evr.4,12). ,,Nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, care... va vădi sfaturile inimilor” (I Cor.4,5). ,,Şi Domnul... va răsplăti omului după lucrurile lui şi lucrurilor oamenilor după gândurile lor” (Sirah 35,22). ,,Judecata lui Dumnezeu caută nu spre fapte, ci spre intenţia cu care acestea se săvârşesc” (Sfântul Maxim Mărturisitorul). ,,Dumnezeu priveşte la inima omului şi judecă după intenţie. El cunoaşte neputinţa omului şi [...]

Duminica a treia din Postul Mare, numită „a Sfintei Cruci”

Astăzi, în Duminica a treia din Postul Mare, numită „a Sfintei Cruci”, după cum vedeţi, se scoate cu mare evlavie în mijlocul bisericii Sfînta Cruce. De ce se scoate Crucea la jumătatea postului în biserică pentru închinare, unde stă o săptămînă? Se scoate pentru a ne întări şi a ne îmbărbăta în nevoinţa postului, ca să-l putem parcurge cu folos pînă la capăt. Căci privind la Sfînta Cruce şi cugetînd la patimile Domnului uităm de necazurile vieţii şi primim [...]